esp val
 facebook Siguenos en Twitter

Informació Legal

OBJECTE I ACCEPTACIÓ. El present avís legal regula l'ús del lloc Web www.cafemax.es (a partir d'ara, LA WEB), del qual és titular CAFEMAX, S.L. (a partir d'ara, CAFEMAX).
La navegació per LA WEB de CAFEMAX atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, les quals poden ser modificades. L'usuari s'obliga a fer un ús correcte de LA WEB, de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant CAFEMAX o davant tercers, de qualsevol que siguen els danys i perjudicis que es puguen causar com a conseqüència de l'incumpliment d'aquesta obligació.
IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS. CAFEMAX, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:
La seua denominació social és: CAFEMAX, S.L.
El seu CIF és: B46200143
El seu domicili social està en: C/ FALCONERA, Nº 9 REAL DE GANDIA 46727 (VALENCIA)
Les seues dades d'inscripció al Registre Mercantil de València són: Registre Mercantil de València nº 1.036, tomo 1.277, general 421 de la secció 4ª, Llibre de societats, foli 30, fulla nº 7.965.
Para comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CAFEMAX se consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzen mitjançant el correu postal o qualsevol altre mitjà dels que detallem anteriorment.
CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ. LA WEB i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït; no obstant això, CAFEMAX condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts en La WEB a la prèvia complementació del corresponent formulari.
L'usuari garantitza l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique a CAFEMAX i serà responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.
L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CAFEMAX i a no emplenar-los per a, entre altres:
 1. Difondre continguts delictius, violents pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apol·logia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
 2. Introduir en la xàrcia virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CAFEMAX o de terceres persones; així com a obstaculitzar l'accés d'altres usuaris de LA WEB i al seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics mitjançant els quals CAFEMAX presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o zones restringides dels sistemes informàtics de CAFEMAX o de tercers i, en el seu cas, extraure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CAFEMAX o de tercers.
 5. Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, excepte si es té l'autorització del titular dels corresponents drets o resulte legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venta u altres de naturalesa comercial sense que recabar datos con finalitat publicitària y de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervinga la seua prèvia sol·licitut o consentiment.
Tots els continguts de LA WEB, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icons, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixin una obra la propietat de la qual pertany a CAFEMAX, sense que puguen entendre's cedits a l'usuari ningun dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà d'allò estrictament necessari per al correcte ús de LA WEB.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a LA WEB poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·len a servidors connectats a xàrcies, ni siguen objecte de cap tipus d'explotació.
Aiximateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a LA WEB són propietat de CAFEMAX, sense que puga entendre's que l'ús o accés al mateix atribueix a l'usuari qualsevol dret sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibides.
L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre CAFEMAX i el propietari de LA WEB la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de CAFEMAX dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposen establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar per escrit a CAFEMAX. En tot cas, l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici de LA WEB, aiximateix haurà d'abstendre's de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre CAFEMAX, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l'ordre públic.
CAFEMAX no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li dóne als materials posats a disposició en LA WEB ni de les actuacions que realitze en base als mateixos.
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT. El contingut de LA WEB és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantitze plenament l'accés general a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
CAFEMAX exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
 1. La impossibilitat d'accés a LA WEB o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difusos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'haja accedit per mitjà de LA WEB o dels serveis que s'ofereixen.
 2. La presència de virus o d'altres elements als continguts que puguen produïr alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte de LA WEB.
En particular, i com a exemple, CAFEMAX no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, CAFEMAX declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora de LA WEB i no siga gestionada directament pel nostre Web màster. La funció dels links que apareixen en LA WEB és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix LA WEB. CAFEMAX no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CAFEMAX no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.
POLÍTICA DE PRIVACTAT. Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcione voluntàriament de forma expressa. Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades de LA WEB o altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. CAFEMAX es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seua aprovació expressa.
Així mateix, CAFEMAX cancel·larà o rectificarà les dades quan resulten inexactes, incompletes o hagen deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al domicili social de CAFEMAX, S.L., situat en C/ FALCONERA Nº 9, 46727 REAL DE GANDIA (VALÈNCIA), identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.
CAFEMAX adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.
CAFEMAX podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis de LA WEB. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi Terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa.
Si opta per abandonar LA WEB a través d'enllaços a llocs Web no pertanyents a la nostra entitat, CAFEMAX no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs Web ni de les cookies que aquests puguen emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari. La Nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè haja sol·licitat rebre.
Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÁCTER IL·LÍCIT. En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines Web incloses o accessibles a través de LA WEB, haurà d'enviar una notificació a CAFEMAX identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a LA WEB de CAFEMAX, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de VALÈNCIA (Espanya).
PUBLICACIONS. La informació administrativa facilitada a través de LA WEB no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en LA WEB ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.