Política de Qualitat

La Direcció de CAFEMAX definix la política i objectius de qualitat mitjançant la següent declaració i es compromet a difondre-la i complir-la en les seues instal·lacions, i pel que fa als proveïdors i usuaris:

  • Garantir que el producte servit en les màquines automàtiques arribe al client amb les màximes garanties de frescor i higiene, sense riscos de provocar malalties de transmissió alimentària.
  • Complir en tot moment amb la legislació aplicable vigent, tant pel que fa a la higiene alimentària i industrial com pel que fa a la prevenció de riscos laborals.
  • Assegurar el manteniment de les màquines automàtiques i garantir un servei ràpid i eficaç.
  • Promoure i fomentar un Servei de qualitat, que satisfaga plenament les necessitats i expectatives presents i futures de clients i usuaris.
  • Desenvolupar una mentalitat de constant millora en l'eficàcia del sistema de gestió, així com proporcionar els recursos i la formació necessària perquè el clima de treball siga òptim i assegure que tots els treballadors consoliden un estàndard de professionalitat i motivació.
  • Detectar possibles errors, analitzant les causes i establint plantejaments escaients per a la seua eliminació. En eixe sentit, s'atendran les reclamacions dels clients.
  • Involucrar i responsabilitzar a tot el personal de l'empresa en l'aplicació i participació de la política de qualitat. L'esperit d'innovació i de millora és fonamental per al futur de l'empresa.

Per això CAFEMAX ha establit un sistema de gestió basat en el model de l'assegurança de qualitat contemplat en l'edició vigent de la Norma UNE-EN ISO 9001, que definix objectius mesurables i coherents amb aquesta declaració i que es manté actualitzada amb revisions planificades del Sistema de Qualitat per part de la Direcció.

Al Real de Gandia, 07 de novembre de 2013.


cafemax.es © 2018 •  Nota Legal